Vyberte stránku

učitelka, vedoucí dětského folklórního souboru Trávníček, nezávislá kandidátka

O mně

Pracuji ve školství již 20 let, v současné době jako učitelka na Základní škole Trávník. Učitelská profese mě naplňuje a dá se říci, že mám v životě velké štěstí, že má práce je současně také mým koníčkem. Od roku 2006 vedu dětský folklorní soubor „Trávníček“, který úspěšně reprezentuje naše město a region Haná v národním i mezinárodním měřítku. Mým cílem je probudit u nejmladších i starších dětí zájem o tradice, historii a kulturu našeho města, přispět a pomoci svou měrou k zachování a obnově kulturních tradic našeho města.

V roce 2012 jsem iniciovala ve spolupráci s folklorním souborem Haná vydání zpěvníku dětských hanáckých písní: „Jak se dělá láska“ a v roce 2014 jsme natočili s naší muzikou CD nosič, který je určen školám i souborům v regionu Haná k metodické podpoře výuky hudební výchovy. Společně se zpěvníkem tvoří ucelený učební komplet. V loňském roce jsme v Přerově poprvé obnovili lidovou tradici: „Kácení máje“ a již 8let každoročně pořádáme jarní lidový zvyk Vynášení Smrtky.

Za práci s dětmi v souboru Trávníček a udržování folklorních tradic jsem v roce 2017 obdržela Cenu města Přerova Medaili J. A. Komenského.

Zajímám se nejen o folklor a lidové tradice, ale také o environmentální vzdělávání žáků a o přípravu a realizaci národních a mezinárodních projektů propojujících přírodovědné vzdělávání s tradičními i netradičními metodami výuky. Působím jako mentorka přírodovědného vzdělávání na školách v rámci ČR.

Dlouhodobě koordinuji a zajišťuji čerpání finančních prostředků v rámci grantových programů MŠMT a MŽP, realizaci projektů a velmi dobře se orientuji se v problematice dotačních titulů zaměřených na oblast školství.
Ve volném čase ráda čtu a chodím do přírody. Jsem vdaná a mám 2 již dospělé děti.

Share This