Vyberte stránku

primář operačních sálů, lékař záchranné služby, nezávislý kandidát

Přerovský rodák, absolvent místního Gymnázia Jakuba Škody. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci a Academy of Healthcare Management. Po absolvování lékařské fakulty pracoval v Traumacentru Fakutní nemocnice Brno, od října 2009 působí na Ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice Přerov.

V roce 2015 složil atestaci z oboru úrazová chirurgie a získal licenci České lékařské komory z urgentní medicíny, od června 2015 působí jako lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. V roce 2016 složil atestaci z oboru ortopedie, je držitelem primářských licencí ČLK pro obory traumatologie a ortopedie.

Je členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České společnosti pro úrazovou chirurgii a České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof. Od září 2017 je primářem Centrálních operačních sálů Nemocnice Přerov.

Share This