Vyberte stránku

Přerov je městem, které v minulosti opakovaně poznamenaly povodně, a proto musí být připraveno na velkou vodu. Proto jsem už před léty pomáhal prosadit první protipovodňová opatření. V těch bude nutné pokračovat i v příštích letech, což jsem si v těchto dnech ověřil na dalších jednáních s Povodním Moravy.

Souběžně ovšem začínáme v souvislosti s vodou čelit druhému extrému, kterým je vysychání krajiny. Je to téma, o kterém takřka denně čteme. Přestože se o něm ví už několik let, například u nás v Přerově dosud žádná významnější opatření přijata nebyla.

Jako člověk, kterému leží budoucnost našeho města na srdci, chci prosazovat, aby se téma zadržování vody v krajině stao jednou z priorit při rozhodování přerovského zastupitelstva. Krajinou samozřejmě nemyslím jen volnou přírodu, ale také kulturní krajinu v osídlených oblastech. Je důležité obnovovat staré vodní plochy, vodním tokům vracet jejich přirozený ráz a dělat taková opatření v terénu, která zabrání rychlému odtoku vody pryč. Řadu z těchto opatření znali naši předkové už před staletími. Bohužel, totalitní režim na krajinu nedbal a důsledky pociťujeme dodnes.

Jeden konkrétní projekt související s tímto tématem nyní máme rozpracovaný a čekáme, zda se nám podaří získat dotace na jeho realizaci. O dalších možnostech diskutujeme s kolegy z kandidátky Pomáháme městu, která měla toto téma již ve svém volebním programu. Budu rád, pokud tímto článkem odstartujeme veřejnou diskusi na toto téma a přivítám každý nápad, s nímž naši občané přijdou.

Share This