Vyberte stránku

Přerovská místní část Čekyně dostane novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Další část našeho města tak získá moderní infrastrukturu. Akce za 162 milionů korun byla zahájení poklepáním základního kamene čističky právě dnes. Patří do ní i napojení Dolního Újezda, Skoků a Staměřic a hranické části Lhotka.

Investorem stavby, která se skládá ze tří částí, je společnost Vodovody a kanalizace Přerov. Podle prvního náměstka primátora Michala Záchy přijde první na řadu právě Čekyně s 5796 metry splaškové kanalzce a čistírnou, do které se v budoucnu napojí také potrubí z Penčic a dalších obcí. .

Druhá část stavby se bude soustředit na kanalizace obce na Lipnicku – Dolního Újezdu a jejích místních částí Skoky a Staměřice. „V Dolním Újezdu je už v části obce provozována kanalizace, jejíž součástí je i čerpací stanice a výtlačné potrubí, které dopravuje splaškové vody do Lipníku nad Bečvou. Nová splašková kanalizace bude logicky navazovat na tu stávající. Budovat se bude v délce 6075 metrů a její součástí je i stavba tří separačních čerpacích stanic,“ dodal Michal Zácha, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov.

Třetí stavba se dotýká Hranicka – a řeší odkanalizování místní části Lhotka a vybudování čističky odpadních vod. Kanalizace tu bude vedena v délce 990 metrů.

Na celé akci spolupracovaly se společností Vodovody a kanalizace města Přerov a Hranic – a obec Dolní Újezd. Města s obcí zajistily projektovou přípravu a na VaK převedly práva ze stavebních povolení.  Společnost VaK pak požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí, která se předpokládá ve výši 91 milionů korun.

Share This