Vyberte stránku

Kandidátka Pomáháme městu dostane příležitost plnit v novém vedení města Přerova svůj volební program. Jeho nejdůležitější body se staly součástí programového prohlášení Rady města Přerova. Dva zástupci kandidátky, 1. náměstek primátora Michal Zácha a náměstek primátora Petr Kouba, navíc budou přímo řídit důležité resorty města.

Podle lídra kandidátky Pomáháme městu Michala Záchy bude nová rada klást důraz například na protipovodňová opatření. Zácha chce v této věci navázat na své předchozí působení ve vedení města, kdy pomohl prosadit protipovodňovou zídku na nábřeží Edvarda Beneše. Celkem je opatření proti velké vodě navrženo 13 a Přerov potřebuje pokročit v jejich budování. Zácha bude dále dbát na rozvoj rekreačních zón na Laguně a v lokalitě rybníků v Předmostí, revitalizaci cenných míst ve městě a vysazování zeleně. Volební program kandidátky Pomáháme městu se naplní i v bodu budování zón pokrytých signálem wi-fi. „Příští rok zahájíme také další etapu výstavby kompostárny v areálu skládky v Žeravicích,“ dodává k plánu na nadcházející období 1. náměstek Zácha.

Důraz kandidátky na vzdělávání se projeví ve vypracování nové koncepce školství pro roky 2019 až 2024 a zlepšení vybavení mateřských a základních škol a zařízení školního stravování. Resort školství řízený Petrem Koubou počítá s postupnou rekonstrukcí školních hřišť u základních škol Za Mlýnem, U Tenisu, J. A. Komenského a B. Němcové. Kandidátka Pomáháme městu prosadila také podporu škol v čerpání národních i evropských fondů a důraz na zvyšování kvality stravování.

V oblasti volného času kandidátka Pomáháme městu do programového prohlášení prosadila navýšení peněz pro grantové programy určené na sport a kulturu. Vznikne také nová koncepce správy a využití městských sportovišť. Město bude podporovat lidovou kulturu a komunitní občanské aktivity. „Podporujeme také vznik nové městské haly pro sport a kulturu,“ dodal náměstek primátora Petr Kouba.

Dobrou zprávou pro seniory a mladé rodiny je také odhodlání přerovské samosprávy vyřešit budoucnost hotelu Strojař. Kandidátka Pomáháme městu usilovala o jeho opětovné využití a nová rada města nyní deklarovala, že jej chce proměnit právě na dostupné bydlení pro mladé i seniory.

¨Do programového prohlášení se pochopitelně nedostaly všechny naše návrhy, to ovšem neznamená, že jsme na ně rezignovali. Budeme i nadále usilovat o maximální plnění našeho volebního programu, který je velmi ucelený a posouvá město Přerov výrazně vpřed,“ dodává lídr kandidátky a 1. náměstek primátora Michal Zácha.

Share This