Vyberte stránku

Pomáháme městu

volební program ODS a osobností Přerova

pro komunální volby v roce 2018

Doprava

Ve spolupráci se státem a Olomouckým krajem prosadíme dokončení dálnice D1 a souvisejících komunikací.

Budeme bojovat za urychlenou výstavbu takzvaného průpichu města.

Prosadíme systém moderního řízení světelných křižovatek s cílem zvýšit plynulost dopravy a zlepšit průjezd městem.

Provedeme pasportizaci parkovací míst v centru s cílem najít další možné plochy k využití, jako se nám podařilo prosadit v Předmostí. Budeme hledat místo pro parkovací dům. Systém placení parkovného rozšíříme o moderní formy (SMS/aplikace v mobilním telefonu). Zlepšíme dopravní obslužnost pošty na náměstí TGM a to změnou formy způsobu parkování ze současné formy na parkovací hodiny.

Prosadíme projekt propojení jednotlivých místní části s centrem Přerova sítí cyklostezek a in-line stezek.

Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků.

Bezpečnost

Zvýšíme počet městských strážníků a zásadně změníme náplň práce městské policie. Strážníci nemají být pouhými výběrčími pokut za špatné parkování, ale především dbát na veřejný pořádek a bezpečnost občanů. Pracovníci městské policie budou lidem pomáhat s orientací ve městě, radit jim v nouzi a chránit je před obtěžujícím chováním.

Podpoříme smysluplný rozvoj projektů prevence kriminality a protidrogové prevence.

Budeme rozvíjet městský varovný systém zajišťující včasnou a přesnou informovanost občanů při ohrožení živelnými pohromami a průmyslovými haváriemi.

Zdravotnictví

Budeme usilovat o posílení pracoviště krajské zdravotnické záchranné služby o další sanitní vůz s posádkou, aby se obyvatelům Přerova v případě potřeby dostalo rychlejší pomoci.

Ve spolupráci se Českou stomatologickou komorou budeme iniciovat vznik zubní pohotovosti v Přerově, která by ošetřovala pacienty v nouzi i v odpoledních a večerních hodinách.

Veřejný prostor

Prosadíme systém koordinace stavebních prací ve městě, aby nedocházelo k jejich kumulaci s vážnými dopady na průjezdnost a průchodnost centra Přerova i místních částí.

Navážeme na naši práci z volebního období 2010 – 2014 a ve spolupráci s Povodím Moravy prosadíme dobudování protipovodňových opatření, která by město chránila před velkou vodou.

Okolí vlakového nádraží dáme důstojnou podobu, aby bylo opravdovou vstupní branou do města a nikoliv vyloučenou lokalitou.

Zvýšíme atraktivitu Přerova pro turisty projektem Mamutov, který bude unikátním vzdělávacím, zábavním, relaxačním a sportovním centrem. Kvůli minimalizaci dopadu na městský rozpočet bude nutné získat podporu z vhodného dotačního titulu.

Podpoříme podnikatele, kteří budou chtít oživit centrum Přerova otevřením nových provozoven. Vzniknou tak nová pracovní místa a občané získají lepší služby.

Důležitá místa v Přerově pokryjeme signálem wi-fi. Týká se to nejen frekventovaných míst v centru a u nádraží, ale také v Michalově a na Laguně. Na vhodná místa pořídíme wi-fi lavičky s možností dobíjení mobilních telefonů a tabletů.

Podpoříme projekty využití přerovského letiště s cílem nabídnout vhodné příležitosti pro místní podnikatele a získat pro občany pracovní příležitosti.

Prosadíme projekt Staré rybníky – Předmostí zahrnující vznik nové klidové zóny nejen pro rybáře.

Zvýšíme frekvenci přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad, aby je mohli využívat skutečně všichni občané.

Zajistíme nové plochy pro stavbu rodinných a bytových domů.

Obnovíme městské dotace na technickou infrastrukturu pro nově budované rodinné domy.

Budeme pokračovat v regeneraci panelových sídlišť.

Péče o seniory

Prosadíme zřízení koordinátora pro seniory při Magistrátu města Přerova. Jeho úkolem bude komunikovat se seniory a hledat koncepční řešení jejich specifických starostí.

Vybudujeme denní stacionář pro seniory, který odlehčí rodinám pečujícím celodenně o své nejstarší členy. Zajistíme také lepší terénní péči o seniory, kteří žijí samostatně a nemohou se spoléhat na pravidelnou pomoc svých příbuzných.

Zásadně rozšíříme nabídku kulturních programů pro seniory a možností cestovat za poznáním do okolí Přerova. Podpoříme pořádání akcí, na nichž se setkávají příslušníci všech generací.

Prosadíme rozšíření přerovského domova pro seniory o nově vybudovaný pavilon G.

Školství

Zavedeme systém do péče o majetek škol a školek a vypracujeme investiční plán s cílem zlepšit prostředí, ve kterém každodenně pobývají naše děti.

Podpoříme spolupráci mateřských a základních škol s knihovnou a středisky volného času Atlas a Bios za účelem organizování společných akcí a sdílení vhodných prostor.

Zrušením centrálních nákupů uvolníme ruce vedení mateřských a základních škol a umožníme jim pořizovat potřebné věci skutečně efektivně.

Organizačně a administrativně podpoříme školy v čerpání peněz z národních a evropských zdrojů.

Podpoříme vznik centra pro celoživotní vzdělávání a další rozvoj ve spolupráci s Městskou knihovnou.

Nastavíme systém dlouhodobé a pravidelné podpory činnosti spolků, zájmových sdružení a jednotlivců.

Sport a kultura

Zvýšíme množství peněz určených pro grantové systémy pro sport a kulturu a zjednodušíme administrativu projektů.

Podpoříme aktivity všech věkových skupin od mládeže až po seniorské kategorie a umožníme, aby granty mohly nově sloužit i k úhradě nákladů třeba i na trenéry.

Zatraktivníme městské trhy a zvýšíme počet akcí pořádaných venku včetně vánočních trhů a dalších akcí.

Podpoříme sportování veřejnosti akcemi, které přivedou k rekreačnímu sportu další zájemce

Zasadíme se o vybudování nové víceúčelové haly.

Zavedeme víceleté granty pro nejzajímavější kulturní a sportovní aktivity ve městě.

Moderní správa města a magistrát

Zasadíme se o zřízení „jednoho místa“ kde občané mohou vyřídit vše potřebné.

Budeme klást důraz na investice do místních částí Přerova včetně menší investičních akcí, které mohou s minimálními náklady zásadně proměnit kvalitu života jejich obyvatel.

Budeme podporovat všechny spolky a neziskové organizace pomáhající handicapovaným.

Budeme včas občany informovat o všech připravovaných uzavírkách, opravách a stavbách ve městě.

Zachováme Přerovské listy jako měsíčník poskytující klíčové informace ze všech oblastí života ve městě.

Majetek

Zefektivníme systém s nakládáním s bytovým fondem města a postupně provedeme jeho opravu.

Budeme efektivně spravovat městský majetek. Skutečně nepotřebný majetek město prodá a utržené finanční prostředky využije zpět na opravy vlastního majetku.

Rozhodneme o budoucím využití bývalého hotelu Strojař a zahájíme práce realizaci projektu, který bude sloužit obyvatelům města.

Budeme důsledně vymáhat dluhy od neplatičů nájemného a dalších dlužníků města.

Budeme mnohem více využívat národní a evropské dotační tituly pro rozvoj města.

Energetika

Najdeme takové řešení vytápění města, které bude výhodné pro obyvatele města a co nejméně zatíží životní prostředí.

Najdeme takové řešení likvidace komunálního odpadu, aby Přerov dodržel zákaz jeho skládkování, který začne platit v roce 2025.

Nevíte, jak přesně postupovat při vyplňování volebního lístku? Podívejte se na náš návod, jak volit kandidátku Pomáháme městu.

Naši kandidáti

1.
Michal Zácha
radní města Přerova

2.
Petr Kouba
1. náměstek primátora města Přerova, středoškolský pedagog

3.
Ing. Miloslav Dohnal
vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

4.
Igor Kraicz
živnostník, člen finančního výboru

5.
Bc. Bronislava Budínová
zdravotní sestra nemocnice Agel, hlavní sestra

6.
Mgr. Jakub Navařík, PhD.
vědec, jednatel společnosti, radní města Přerova, loutkař, člen Sokola

7.
Mgr. Petr Caletka
advokát, člen kontr. výboru města a kraje, mezinárodní rozhodčí

8.
Mgr. Petr Kopřiva
zástupce ředitele daňové kanceláře, hospodář MO ČRS Přerov

9.
Ing. Martina Tovaryšová
živnostník, cukrářka, lektorka pečení

10.
Lubomír Dostál
kreslíř, pedagog

11.
MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA
ortoped, lékař záchranné služby, soudní znalec v oboru lékařství

12.
Mgr. Jaroslav Hýzl
radní města Přerova, zastupitel, jednatel společnosti Sportoviště Přerov

13.
Rudolf Gerža
jednatel společnosti

14.
Kateřina Klakurková
svatební agent, koordinátor společenských akcí

15.
Jan Šobáň
živnostník

16.
Mgr. Kristina Sehnálková
historička umění, výstavářka muzea Komenského v Přerov

17.
MUDr. Vladimír Vosmanský
praktický lékař

18.
Mgr. Dagmar Bouchalová
pedagog, vedoucí dětského folklórního souboru Trávníček

19.
Jaroslav Janků
servisní technik sportovních potřeb

20.
Stanislav Žalud
školní manažer

21.
Bc. Jitka Stoklásková
učitelka v mateřské škole, koordinátor volnočasových aktivit

22.
Tomáš Aranyosi
jednatel společnosti

23.
David Gerža
živnostník

24.
Ing. Jan Kovář
vodohospodář

25.
Lubomír Korytko
manager sportovního areálu FK Kozlovice

26.
Martin Plaštiak
jednatel společnosti

27.
Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka drážního úřadu Olomouc

28.
Petr Stržínek
jednatel společnosti

29.
Vladislav Zatloukal
živnostník

30.
Roman Tomeček
obchodní manager, fotbalový trenér

31.
Vladimír Hradňanský
živnostník

32.
Jana Krafková
účetní

33.
Filip Horák
živnostník

34.
Ing. Pavel Bařinka
pracovník meteorologické stanice Červená, člen Sokola

35.
Jitka Kraiczová
farmaceutický asistent

Share This